Vliegopleidingen in Nederland

Om toegelaten te worden tot een vliegopleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen. De vliegscholen geven hierover duidelijk informatie op eigen website, zie overzicht vliegscholen. De toelatingseisen kunnen per vliegschool verschillen. Over het algemeen is als vooropleiding vereist een HAVO of VWO diploma met profielkeuze Natuur & Techniek of Natuur & Gezondheid, een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal en een Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een EU lidstaat. De adviesleeftijd ligt tussen de 17 en 27 jaar. Eveneens gelden medische en fysieke eisen. Een Aeromedisch instituut kan hierover informatie geven.

 

Websites.png

 

……………………………………………….
Selectieprocedure – Een selectieprocedure bestaat meestal uit drie selectiefasen, namelijk; een gesprek, psychologisch onderzoek en een onderzoek vliegaanleg. Een vliegmedische keuring klasse I en een Verklaring Omtrent het Gedrag Natuurlijke Personen (VOG) moet de piloot voor aanvang van de vliegopleiding kunnen overhandigen. Gemiddeld duurt een selectieperiode 2 tot 3 maanden.

Het gesprek kan een interview zijn met een toelatingscommissie aan het einde van een selectieprocedure om toegelaten te worden tot de vliegopleiding. Een gesprek kan ook een interview zijn om te beoordelen of je toegelaten wordt tot een selectieprocedure bij de vliegopleiding. De vliegscholen hanteren een eigen selectieprocedure. Voor het gesprek moet je veelal vooraf een levensbeschrijving, CV, motivatiebrief, kopie van behaalde studieresultaten en diploma’s overhandigen. Met het gesprek wordt gekeken naar; de motivatie, jouw persoonlijkheid en capaciteiten, CV opbouw, luchtvaartachtergrond, het pareren van vragen, de reflectie met stellingen, etc. Vooral wordt gekeken hoe jij als persoon bent of je openstaat voor nieuwe informatie, trainbaar bent, en hoezeer de commissie acht dat jij de opleiding in het gestelde termijn positief kan afronden. Ook zal de commissie een inschatting maken hoe jouw kansen kunnen zijn na het afronden van een vliegopleiding.

Met het psychologisch onderzoek wordt getoetst of je bekwaam bent en over voldoende capaciteiten beschikt om verkeersvlieger te worden. Er wordt een persoonlijkheidsonderzoek en een biografisch onderzoek afgenomen, ook worden vaardigheden en competenties getoetst, zoals; intelligentie, technisch inzicht, oplossingsgericht denken, logisch en systematisch denken, leiderschapspotentieel, stressbestendigheid, doorzettingsvermogen, etc.

Het onderzoek vliegaanleg ofwel de simulator grading begint met een theorietest. Een document met de basistheorie voor het vliegen wordt voorafgaand aan het onderzoek toegestuurd. Met het onderzoek wordt gekeken naar het coördinatievermogen en of je in staat bent in een relatief kort tijdsbestek de informatie op een juiste manier kan verwerken. Eigenlijk wordt gekeken of je een steile leercurve laat zien en of je trainbaar bent tot verkeersvlieger.

 

……………………………………………….
Kosten vliegopleiding – De kosten voor een vliegopleiding verschillen tussen de 85.000,- EURO tot 132.500,- EURO. Het verschil in prijs zit ook in de verschillende vliegtrainingen, die door de vliegscholen worden aangeboden, zoals; Upset Recovery Training, Jet Simulator Training, Type Bevoegdheid Training, een familiarisatietraining, refresher trainingen, etc. Daarbij is er ook onderscheid tussen; een bijdrage aan het garantiefonds, huisvesting, uniform & studiematerialen, studiebenodigdheden en reiskosten. De kosten voor een type bevoegdverklaring (TR) variëren tussen de 15.000,- EURO tot 50.000,- EURO, afhankelijk voor type vliegtuig en Base Check examen.

Opgemerkt mag worden dat de EASA richtlijnen de verschillende trainingen niet voorschrijft voor het behalen van een bewijs van bevoegdheid, een EASA-FCL CPL brevet. Een type bevoegdheid training is zinvol als bekend is op welke type vliegtuig en bij welke luchtvaartmaatschappij een piloot gaat vliegen.

 

……………………………………………….
Bijkomende kosten vliegopleiding – Extra kosten ten behoeve van de vliegtraining voor de ouders en/of derden zijn; rentebetalingen en/of aflossing voor lening van studiekosten, levensonderhoud & woonruimte, overlijdensrisicoverzekering, Loss of Training expenses verzekering, medische verklaring Klasse I, geldig paspoort, VOG aanvraag, aanvraag brevet, documenten & eventueel USA visum, verhoging WA-verzekering en reiskosten gedurende de 18 tot 24 maanden van de vliegopleiding. Bij de meeste vliegscholen is de mogelijkheid de kosten voor de vliegopleiding in termijnen te betalen.

Vliegscholen die opgenomen zijn in het register voor kort beroepsonderwijs hebben de mogelijkheid de kosten voor een vliegopleiding, zonder een BTW bijdrage aan te bieden. In enkele EU lidstaten is professionele vliegtraining vrijgesteld van belasting over de toegevoegde waarde (BTW), zoals Duitsland, Portugal, etc.

Een garantiefonds is tijdens de vliegtraining een risicodekking voor een financiering van de vliegopleiding in combinatie met een financieringsarrangement. Een garantiefonds kan de rentebetalingen en de aflossing van een lening op zich nemen bij onmacht na afstuderen van een piloot. Veelal doet een garantiefonds deze betalingen op basis van een voorschot en blijft de schuld op naam van de piloot staan. Het garantiefonds van de KLM Flight Academy is met de privatisering van de Rijksluchtvaartschool opgezet vanuit de Nederlandse regering. Betalingen die overgenomen worden door het garantiefonds van de KLM Flight Academy zijn wel op basis van kwijtschelding.

Het risico voor uitval tijdens de vliegtraining om medische redenen kan voor maximaal vier jaar verzekerd worden middels een “Loss of Training expenses” verzekering. Een risicodekking voor na de vliegtraining is zonder een garantiefonds of een baangarantie in Nederland niet mogelijk, in Duitsland is een verzekering via de overheid mogelijk.

De studiekosten voor een beroepsopleiding tot piloot zijn tot 31 december 2020 aftrekbaar van de inkomstenbelasting, daarna vervalt waarschijnlijk deze fiscale regeling. De rentebetalingen voor de opleidingskosten zijn niet aftrekbaar voor de belasting. (www.belastingdienst.nl)

De Vereniging voor Nederlandse Verkeersvliegers is een petitie gestart “De fiscale scholingsaftrek moet blijven”. (www.vnv.nl)

 

……………………………………………….
Financiering vliegopleiding – De KLM Flight Academy en de KLM hebben een bancaire financiering bij de ABNAMRO Bank mogelijk gemaakt voor piloten van de KLM Flight Academy. De KLM geeft de garantie dat een piloot van de KLM Flight Academy binnen 5 jaar na afstuderen een baan bij de KLM luchtvaartmaatschappij aangeboden krijgt, het garantiefonds geeft een garantie voor kwijtschelding van de opleidingskosten mocht de baan binnen de 5 jaar niet geboden worden. Het nieuwe financieringsconstruct is alleen mogelijk voor piloten van de KLM Flight Academy.

AIS Flight Academy heeft voor de financiering van de AIS vliegopleiding een financiële constructie opgezet. In de AIS financieringsmodule draagt AIS Airlines een deel van de opleidingskosten, voor het overgrote deel van de opleidingskosten ad. 75.000,- EURO blijft de AIS piloot zelf verantwoordelijk.

EPST biedt een opleidingsprogramma in de samenwerking met OSM Aviation Academy en Global Aviation Griekenland. Het aangeboden programma maakt de pilotenopleiding financierbaar en wordt het mogelijk een financieringsoplossing te realiseren.

ATC Vliegopleiding heeft een partnerschap met de European Flight Academy. De Lufthansa Group heeft een renteloos studievoorschot mogelijk gemaakt voor de opleidingskosten van de ATPL en MPL opleiding. Na afronding van de vliegopleiding kunnen de opleidingskosten vanuit het salaris voldaan worden.

 

……………………………………………….
Opleidingsplaatsen – Een prognose opstellen voor het aantal opleidingsplaatsen voor 2019 – 2020 is voor de Nederlandse vliegopleidingen difficiel omdat er momenteel geen bancaire financiering mogelijk is voor de opleiding van verkeersvliegers.

 

……………………………………………….
Aanvullende vliegopleiding & TR Training – Piloten van de KLM Flight Academy ronden de vliegopleiding af met een B737 Type Rating (TR) simulatortraining. De training is aansluitend op de MCC training en wordt op Schiphol bij de KLM Luchtvaartmaatschappij door KLM instructeurs gegeven. Na de Base Check wordt de TR bevoegdverklaring op het brevet bijgeschreven.

AIS Flight Academy biedt een vliegopleiding aan met een baangarantie voor een functie van co-piloot op een Jetstream voor een periode van één jaar bij AIS Airlines. Een AIS student moet alle fases van de vliegopleiding goed hebben doorlopen om de baan als co-piloot op de Jetstream te kunnen bemachtigen. De AIS vliegopleiding is inclusief de Type Rating (TR) en Base Check op de Jetstream.

EPST Training biedt optioneel aan EPST piloten een B737 of A320 Type Rating (TR) simulatortraining. De kosten voor een Type Rating (TR) Training worden aan de afgestudeerde EPST piloot gefactureerd of afhankelijk van een luchtvaartmaatschappij middels een bond aangeboden.

ATC piloten worden opgeleid voor het cockpitplein van de Lufthansa Group. Een A320 of Embraer 190 TR Training wordt binnen de Lufthansa Group middels een bond aangeboden.

De meeste integrated vliegopleidingen verzorgen na de MCC, een Jet Simulator Training om bekend te worden met de procedures van een B737 of A320 vliegtuig. Voor een Jet Simulator Training moet de piloot de theorieboeken van een B737 of A320 bestuderen en de theoretische kennis wordt voor aanvang van de simulatortraining getoetst. In deze training gaat het voornamelijk om de operationele vaardigheden, procedure kennis en de management vaardigheden in een cockpit van een B737 of A320.

Om daadwerkelijk een B737 of A320 te mogen besturen moet een piloot een typebevoegd TR simulatortraining volgen met aansluitend een Base Check. Op dit moment is het in Nederland gebruikelijk voor een eerste Type Rating (TR) bevoegdverklaring te betalen.