Contact

PWjT kan ondersteuning bieden bij een informatief overleg, een zakelijke bespreking, of een seminar. Zolang het een informatief karakter heeft en belangeloos is, worden hiervoor geen kosten in rekening gebracht.

 

……………………………………………….
Bij de samenstelling van deze website wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. PWjT kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruiken van informatie die staat vermeld op deze website.

Aan de inhoud van deze website kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Het is mogelijk dat via onze website verwezen wordt naar websites en/of informatiebronnen van derden. PWjT heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites en/of informatiebronnen en kan derhalve niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de daarop aangeboden informatie, trainingen en faciliteiten.

 

……………………………………………….
Vooral met het opleiden van jonge piloten moeten we naar de toekomst kijken, naar de kennis en kwaliteit van de opleidingen die we in Nederland beschikbaar hebben, dan wel in de samenwerking met andere partijen. Piloot worden is toekomst, vandaar Pilootwordenjouwtoekomst.nl

 

……………………………………………….
Mocht je willen communiceren met PWjT dan is dit mogelijk via het onderstaande contactformulier.


Piloot worden, jouw toekomst