Brevet voor beroepsvlieger

In de luchtvaart is alles gecertificeerd. De European Aviation Safety Agency (EASA) heeft Europese richtlijnen en bepalingen opgesteld voor vliegtrainingen in Europa. De EASA richtsnoeren worden door autoriteiten van de EU lidstaten opgevolgd. Een geautoriseerde vliegopleiding, een Approved Training Organisation (ATO) voldoet aan de EASA Part-FCL CPL richtlijnen en is erkend door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T).

Het IL&T is ook de autoriteit voor afgifte van een bewijs van bevoegdheid, het EASA-FCL CPL vliegbrevet. De KIWA verzorgt de administratieve processen zoals verlenging van het vliegbrevet, bijschrijven van een type bevoegdverklaring op brevet, etc.

Een integrated vliegopleiding verzorgt de aanvraag voor een bewijs van bevoegdheid voor eigen leerlingen. Bij alle andere vliegscholen vraagt de afgestudeerde piloot zelf een bewijs van bevoegdheid aan. Bijna alle vliegscholen geven een diploma af, een overzicht van resultaten en/of een getuigschrift. Een piloot mag met een Nederlands bewijs van bevoegdheid op een geregistreerd vliegtuig uit een ander EU lidstaat vliegen, andersom mag dit ook.

De praktijk examens worden afgenomen door bevoegde examinatoren, deze zijn geregistreerd als EU examinator bij het IL&T. De ATPL theorie examens worden geëxamineerd door het CBR, Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen.

Naast een ATO autorisatie van het IL&T kunnen vliegscholen opgenomen worden in een register van particulier beroepsonderwijs of kort beroepsonderwijs, zie overzicht vliegscholen.

 

Opleidingsinstellingen.png

 

……………………………………………….
Civil Aviation Authority (CAA) Vliegopleidingen kunnen om redenen van weersomstandigheden dan wel kostenbesparing een trainingsonderdeel of een gehele vliegtraining inkopen bij een geautoriseerde vliegopleiding in Nederland of in het buitenland. Te allen tijde moet de faciliterende vliegopleiding geautoriseerd zijn door de EASA en de Civil Aviation Authority van een EU lidstaat. De eerste praktijkfase van de KLM Flight Academy wordt verzorgt door Lufthansa Aviation Training USA, de vliegtraining van EPST Training wordt verzorgt door OSM Aviation Academy & Global Aviation Griekenland en de vliegtraining van ATC Vliegopleiding wordt verzorgt door de European Flight Academy, onderdeel van de Lufthansa Aviation Training.

 

……………………………………………….
EASA Richtlijnen – De EASA heeft richtlijnen opgesteld voor het geven van vliegtraining. De vliegtraining voor een integrated vliegopleiding is bij het IL&T in een syllabus vastgelegd, bijvoorbeeld; aantal uren praktijktraining, aantal uren theorieopleiding, tussentijdse checks, examens, simulator training, simulator checks, studieboeken, trainingsfaciliteit, lesvliegtuigen, instructeurs, examinatoren, etc. Aan het begin van elke fase krijgt een leerling piloot een schema voor de komende periode met daarop aangegeven de theorie- en praktijklessen, tijd voor zelfstudie of voorbereiding. Zowel de theorielessen als de praktijklessen kunnen in het weekend gegeven worden.

In de EASA richtlijnen staan ook de disciplines voor een student beschreven en normstellingen van examens en training standaards. Eveneens wordt de pre entry requirements, een voorselectie benoemd in de EASA richtlijnen. Een voorselectie is niet zomaar benoemd. Deze is bepalend voor het volgen van een vliegopleiding omdat je in het tijdbestek van de training, de vliegopleiding met zeer goede resultaten moet kunnen afronden.

 

……………………………………………….
MPL – Multi Pilot Licence – De MPL (Multi Pilot Licence) is een Europees bewijs van bevoegdheid als alternatief voor een CPL bevoegdheid waarbij uitsluitend in Multi Crew verband als tweede piloot op een bepaald type vliegtuig gevlogen mag worden. Het MPL opleidingsprogramma kan alleen vanuit een luchtvaartmaatschappij voor één type vliegtuig gegeven worden. In Europa is een MPL programma niet gangbaar, de Europese luchtvaartmaatschappijen vereisen voornamelijk een EASA Part-FCL CPL vliegbrevet.

 

……………………………………………….
Modulaire vliegopleiding – Bij een modulaire vliegopleiding is per module de opbouw van training en examineren vastgelegd bij het IL&T.  Een trainingsmodule wordt per fase met een document of certificaat afgerond. De meeste documenten zijn één jaar geldig en daardoor kan de tijdsduur en de studieperiode voor een modulaire vliegtraining ruimer zijn.

Een modulaire vliegopleiding kan part-time gevolgd worden of zoals bij een integrated opleiding, aansluitend en full-time. De meeste modulaire vliegscholen maken een onderscheid tussen een opleiding tot sportvlieger en een opleiding tot beroepsvlieger dan wel verkeersvlieger.
Een modulaire vliegopleiding begint met een Private Pilot Licence, een PPL brevet. Na deze fase is de piloot gebrevetteerd en bevoegd om zelfstandig als Pilot in Command op een eenmotorig vliegtuig vluchten uit te voeren zonder commerciële doeleinden.

De EASA heeft geen bepalingen opgenomen voor een selectieprocedure voor een PPL brevet, wel moet de piloot in het bezit zijn van een medische verklaring klasse 1. De minimale leeftijd om te beginnen met vlieglessen is 16 jaar, voor een commercieel CPL brevet is de minimale leeftijd 18 jaar.

 

Modulair_Integrated.png

 

……………………………………………….
Integrated vliegopleiding – Een integrated vliegopleiding staat voor een aaneengesloten vliegtraining en deze wordt full-time gegeven. De ATPL theorie opleiding wordt klassikaal gegeven. De duur van een integrated vliegopleiding is gemiddeld 18 tot 24 maanden. De vastomlijnde syllabus en de aaneengesloten planning voor vliegtraining waarborgen de kwaliteit van de integrated vliegopleiding. Alle fases worden afgerond met een examen. Aan het einde van de vliegopleiding, wanneer alle fases met examens goed zijn doorlopen, ontvangt de afgestudeerde piloot; een EASA-FCL CPL vliegbrevet, een diploma, schoolresultaten en de afgetekende documenten van de vliegopleiding.

De eerste praktijkfase is dusdanig opgesteld dat deze aansluitend is op de tweede praktijkfase en verdere fases. De procedures en de houding in de cockpit zijn in de eerste fase zoals ze ook moeten zijn in de latere fases van de opleiding wanneer het vliegen complexer wordt. Vanaf de eerste dag wordt je opgeleid tot airline piloot en is alles gericht op het vliegen bij een luchtvaartmaatschappij. De vliegvaardigheid en de management vaardigheden in de cockpit worden intensief getraind. De procedures van de luchtvaartmaatschappij zijn geïntegreerd in de vliegopleiding, dit geldt met name voor de KLM Flight Academy en de Lufthansa – European Flight Academy.

De EASA schrijft voor dat zowel bij een integrated vliegtraining als bij een modulaire vliegtraining de resultaten van de piloten gemonitord moeten worden.