PWjT

Vooruitlopend op nieuwe mogelijkheden van financiering voor een pilotenopleiding geeft Pilootwordenjouwtoekomst (PWjT) informatie aan toekomstige piloten en investeerders om een beeld te krijgen van de vliegopleidingen in Nederland, het brevet voor een beroepspiloot en de baan in de cockpit.

Vanuit de gesprekken met financiers en financiële instellingen zijn vragen naar voren gekomen die meer toelichting vergen, zoals vragen over afgifte beroepsbrevet, verantwoordelijkheid van een vliegschool, etc. Veelal komen deze items overeen met de vragen van toekomstige piloten.

Een bancaire financiering bij de ABNAMRO Bank is alleen beschikbaar voor piloten van de KLM Flight Academy. Piloten die willen starten bij een andere vliegschool zullen veelal nieuwe financieringsvormen onderzoeken en mogelijk een businessplan opstellen voor een financiering bij familieleden en derden.